Breaking News

Nội dung Báo cáo Đồ án môn học Online Máy điện 1

Sinh viên soạn báo cáo trong File Word theo mẫu và nộp lại cho Giảng viên hướng dẫn theo thông báo cụ thể.

Cấu trúc nội dung cụ thể trong báo cáo gồm:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM VÀ BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 • Ghi rõ Họ và tên SV, mã sinh viên.
 • Nhiệm vụ của từng sinh viên trong nhóm.
 • Biểu mẫu đính kèm.

LỜI MỞ ĐẦU

MỤC LỤC

MỤC LỤC HÌNH

MỤC LỤC BẢNG

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Tên đề tài.

1.2. Lí do chọn đề tài.

1.3. Phân tích yêu cầu bài toán.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Cơ sở lý thuyết từ tính

 • Định luật Ampère và lực điện từ.
 • Định luật Faraday và suất điện động.
 • Định luật Lenz.
 • Định luật Gauss.

2.2. Mô hình biến áp và cuộn dây

2.2.1. Giới thiệu một số thuật ngữ

 • Từ thông của cuộn dây.
 • Xây dựng mô hình biến áp đơn giản.
 • Lõi từ: Từ dư, từ trễ, từ độ (độ từ hoá), độ từ thẩm.
 • Sức từ động và cường độ từ trường.
 • Từ trở.
 • Khe hở không khí.
 • Từ thông tản.
 • Dòng điện Foucault.

2.2.2. Mạch từ

 • Định luật cơ bản của mạch từ.
 • Điện cảm.
 • Mô hình máy biến áp lí tưởng.

2.3. Vật liệu từ và đặc trưng

 • Khái quát về vật liệu từ.
 • Các thông số đáng chú ý: Tổn hao dòng xoáy, tổn hao trễ, đặc trưng tần số, từ giảo.
 • Tổn hao lõi.
 • Bão hoà vật liệu từ.

2.4. Lõi từ

 • Chức năng của lõi từ.
 • Cấu trúc của biến áp.
 • Từ thông trong lõi: Dòng điện xoáy và cách điện, dòng điện từ hoá.

2.5. Cuộn dây

 • Chức năng của cuộn dây.
 • Dây điện từ.
 • Tính toán điện trở và trọng lượng dây.
 • Hệ số lấp đầy.

2.6. Động cơ điện một chiều

 • Khái quát máy điện một chiều.
 • Giới thiệu loại động cơ điện một chiều.
 • Cấu tạo và nguyên lí động cơ điện một chiều.
 • Ứng dụng của động cơ điện một chiều.

2.7. Khởi động động cơ điện một chiều

 • Các phương pháp khởi động động cơ điện một chiều.
 • Các cách làm giảm dòng khởi động: Hình vẽ, công thức, diễn giải.

2.8. Thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều

 • Sơ đồ nguyên lí.
 • Công thức tốc độ động cơ điện một chiều.
 • Các cách thay đổi tốc độ: Hình vẽ, công thức, diễn giải.
 • Phương pháp tối ưu nhất.

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN BIẾN ÁP

3.1. Những vấn đề chung trong tính toán

 • Khả năng đáp ứng công suất.
 • Một số quan hệ gần đúng so với tích diện tích lõi.

3.2. Tính toán gần đúng máy biến áp

 • Công suất đầu ra.
 • Tiết diện lõi.
 • Số lá thép cần thiết.
 • Số vòng dây quấn cho cuộn sơ cấp, thứ cấp.
 • Điện áp không tải cuộn thứ cấp.
 • Tiết diện dây quấn sơ cấp và thứ cấp.
 • Khối lượng thép.

3.3. Tính chính xác máy biến áp

 • Công suất biểu kiến ở thứ cấp.
 • Số vòng dây quấn sơ cấp và thứ cấp.
 • Điện áp thứ cấp khi không tải.
 • Tổng tiết diện của dây.
 • Hệ số lấp đầy.

Lưu ý:

CHƯƠNG 4: MẠCH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

4.1. Thiết kế mạch điện

 • Thiết kế mạch điện trên phần mềm CADe-SIMU.
 • Nói rõ các thành phần có trong mạch điện.
 • Giải thích nguyên lí của mạch điện.

4.2. Cơ chế đảo chiều quay

 • Thế nào là đảo chiều trong máy điện một chiều?
 • Hình vẽ, công thức, diễn giải.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

 • Kết quả đạt được khi nghiên cứu đồ án.
 • Ưu điểm và hạn chế.
 • Hướng phát triển đề tài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Lý thuyết và bài tập tính toán sửa chữa Máy điện - ThS. Nguyễn Trọng Thắng.

[2] Thiết kế cuộn dây và biến áp trong thiết bị điện tử công suất - Trần Văn Thịnh.

[3] ...

Lưu ý:

 • Tham khảo bài viết trên web thì dẫn link bài viết.
 • Tham khảo bài báo thì đính kèm File của bài báo.